Film om dimensionering av större eller udda avloppsanläggningar

Man i skjorta skriver på blanketter med fin penna.
Ta del av ett inspelat samtal med VA-konsulten Peter Nilsson om anläggningar där belastningen avviker från det normala. Det kan till exempel handla om campingplatser och kaféer som enbart har verksamhet på sommaren. Filmen är från Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.