Maskintvättplats – kan ett dike efter oljeavskiljare ge tillräcklig rening?

Här undrar frågeställaren om det blir tillräcklig rening att leda vattnet från en maskintvättplats som inte används så mycket, via en oljeavskiljare och ut i ett dike med mycket lågt flöde. Peter Nilsson, VA-teknik och vattenvård ger sin syn på saken och tipsar om vad man bör tänka på.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.