Vad ska vi tänka på när det gäller avloppsanläggningar för fordonstvätt?

Blå lastbilsfront full med tvätt-lödder vid tvätt.
Frågan gäller rening av avlopp från en verksamhet med fordonstvätt och tankrengöring. Anläggningen består av oljeavskiljare och markbädd. Maria Hübinette från RISE går igenom saker att tänka på och menar att de viktigaste delarna i anläggningen kommer innan markbädden.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.