Marie Albinsson

Marie Albinsson
Marie Albinsson
Miljökonsult
Ecoloop AB
 

Marie Albinsson är konsult på Ecoloop och har arbetat med VA-frågor i 15 år. Uppdragen på Ecoloop handlar bland annat om VA-planering, VA-utredningar, små avlopp och växtnäring i avlopp. Marie gör även del uppdrag åt och tillsammans med VA-guiden, bland annat utbildningar inom VA-planering och projekt om små avlopp. Innan Marie började på Ecoloop arbetade hon med VA-frågor i en kommun.