Start Taggar Vattenförekomst

Tagg: Vattenförekomst

Ny exempelsamling för hydromorfologiska åtgärder i Fyrisån

Vilka åtgärder finns att tillgå när målet är att förbättra den hydromorfologiska statusen i ett stadsnära vattendrag som Fyrisån i Uppsala? Den frågan besvaras...

Miljökvalitetsnormer för vatten på ett lättbegripligt sätt

Nu finns nytt informationsmaterial kring MKN för vatten framtaget av Vattenmyndigheterna. Informationsmaterialet förklarar bland annat vad MKN är och hur de används samt länkar...

Senaste artiklarna