Start Taggar SMED

Tagg: SMED

Antal små avlopp i Sverige i 2021-2022

Antalet små avloppsanläggningar med vattentoalett uppskattas till ca 717 633. Det finns ca 140 561 fastigheter med enbart BDT-avlopp men mörkertalet antas vara stort. Svenska MiljöEmissionsData (SMED)...

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017, PLC7

Svenska Miljöemissionsdata (SMED) har beräknat  kväve- och fosforbelastningen från olika källor för år 2017 till sjöar, vattendrag och havet för hela Sverige, på uppdrag...

Debatt om små avlopp i Svenska dagbladet

Havs- och vattenmyndigheten har bemött en artikel som kritiserade tillsynsarbetet och i synnerhet den senaste SMED-rapporten. HaV pekar på flera risker med små avlopp...
diagram som visar fördelningen av olika tekniker för små avloppsanläggningar

Ny SMED-rapport: fortfarande många små avlopp utan rening efter slamavskiljaren

SMED har släppt en ny rapport som visar antalet enskilda avlopp i Sverige och hur mycket kväve och fosfor som läcker ut från dessa....

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Under Havs- och vattenforum i Göteborg 24-25 maj presenterade HaV en uppdaterad uppskattning om hur mycket kväve och fosfor som släpps ut i Sverige,...

Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar, SMED 2015

SMED rapport nr 166 2015 Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar Författare: Mikael Olshammar, Mats Ek, Lars Rosenquist, Helené Ejhed, Anders Sidvall, samtliga IVL),...

Uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”, SMED 2011

Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” Författare: Helene Ejhed, IVL, Mikael Olshammar, IVL, Gunnar Brånvall, SCB, Annika Gerner, SCB, Jonas...

SMED Teknikenkät – enskilda avlopp, 2009

Teknikenkät - enskilda avlopp 2009 Författare: Mats Ek, IVL, Christian Junestedt, IVL, Cajsa Larsson, IVL, Mikael Olshammar, IVL, Marianne Ericsson, SCB SMED Rapport Nr 44 2011 ...

Senaste artiklarna