Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Under Havs- och vattenforum i Göteborg 24-25 maj presenterade HaV en uppdaterad uppskattning om hur mycket kväve och fosfor som släpps ut i Sverige, varifrån utsläppen kommer och hur mycket som antas nå havsområdena. Rapporten är framtagen av SMED, Svenska MiljöEmissionsData, på uppdrag av HaV.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.