Ny SMED-rapport: fortfarande många små avlopp utan rening efter slamavskiljaren

diagram som visar fördelningen av olika tekniker för små avloppsanläggningar
Fördelning av reningsteknik för små wc-avlopp, antal. Från SMED Rapport 6 2018 Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.