Elin Ulinder

Elin Ulinder
Projektledare Små avlopp
RISE
 

Elin Ulinder är projektledare på RISE. Till henne kan vi skicka expertfrågor som handlar om markbaserade anläggningar, rening, provtagning och CE-märkning mm. 

Elin svarar på frågor som handlar om filtermaterial för avloppsrening, däribland bergkross, testbäddar, provtagning i markbäddar, infiltrationer och slamavskiljare, CE-märkning av avloppsprodukter, kvalitetsfrågor, slambehandling och olika tekniker för slamtömning.

– Jag drivs av att lära mig mer om hur processerna fungerar i olika anläggningar. Jag hoppas också att mitt arbete ska vara till nytta för miljöinspektörer, VA-organisationer, tillverkare och andra aktörer som jobbar med avlopp, säger Elin Ulinder.

Under år 2020 arbetar hon bl a med ett SVU-projekt som undersöker reduktion av läkemedel och smittämnen i markbäddar samt ett LOVA-projekt som går ut på metodutveckling av slutinspektioner i Örebro.

Vid slutet av sin utbildning i miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet och SLU fick Elin exjobb på JTI (numera RISE). Exjobbet, som blev klart 2011, gick bland annat ut på att studera om det finns något samband mellan kornstorleksfördelning och fosforinbindning i filtermaterial hos markbaserade anläggningar. Så började alltså Elin på små avloppsbanan och hon har sedan dess fortsatt jobba med avloppsfrågor på RISE.