Start Taggar VA-plan

Tagg: VA-plan

Piteå har kommit långt i sin VA-planering

Samarbete, kontinuitet, uppdaterade riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde och ny VA-utbyggnadsplan är alla bra beskrivningar som passar in för Piteås VA-planering. Vi har pratat...

I Kinda involveras politiken tidigt i VA-planeringen

Anna Norman, projektledare för Kinda kommuns VA-plan delar med sig av hur arbetet med kommunens VA-plan ser ut. Vad har fungerat bra, bland annat...

Tekniskt vatten i VA-planer och andra styrdokument

I det här expertsvaret av Marie Albinsson och Mats Johansson från Ecoloop får du många bra tips om hur du kan lyfta upp frågor...

Lysekil har reviderat sin VA-plan

I mitten av december 2021 antog kommunfullmäktige i Lysekil den nya VA-planen för kommunen. Planen ersatte VA-planen från 2016. Den reviderade VA-planen innehåller både...

Sollentuna har en vattenplan som bland annat inkluderar spillvatten

Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun antog i december 2020 kommunens nya vattenplan. Planen består av 9 olika kapitel och en vattendatabas som beskrivs i det...

Eskilstuna kommun plan för dricksvatten och avlopp 2017-2028

Eskilstuna kommun har en plan för dricksvatten och spillvatten från 2017. Under 2020 reviderades VA-utbyggnadsplanen som ingår dricks- och spillvattenplanen. Revideringen beslutades i kommunfullmäktige. Eskilstuna...

Senaste artiklarna