Eksjö kommuns VA-plan för 2023 till 2026

Rött trähus med blomsterprakt
I april 2023 antog kommunfullmäktige I Eksjö kommunens nya VA-plan. Den nya planen ersätter tidigare VA-plan för åren 2019-2022.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.