Ljusdals kommun har en beslutad vattentjänstplan

Den 18 december beslutade kommunfullmäktige att anta dokumentet Vatten Hantering och planering Ljusdals kommun som ersätter kommunens tidigare VA-plan. Kommunens vattentjänstplan ingår som en bilaga till det antagna dokumentet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.