Start Taggar Miljökvalitetsnormer

Tagg: Miljökvalitetsnormer

25 september, Webbinarium om lokala åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. VA-guiden och WRS bjuder nu in till en kortare webbinarium om lokala åtgärdsprogram som kopplar...

Behovet av ekonomi, yta och samverkan för att klara miljökvalitetsnormer

Med en debattartikel i Göteborgs-Posten vill det kommunala VA-bolaget Kretslopp och vatten uppmärksamma vad som krävs för att klara miljökvalitetsnormerna och få välmående vattendrag...

Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, i VA-guidens expertpanel förklarar vilket lagstöd som finns för krav på rening av dagvatten. FRÅGA Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten...

Vägledning till undantag från att nå god status/potential

Vägledningens främsta målgrupp är vattenmyndigheterna som ska fastställa de kvalitetskrav (MKN) som ska gälla för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden i sina vattendistrikt. Med...

Vattendirektivet 2015-2021, att nå god status

Den 1 november startade det sex månader långa samrådet för Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. De tre dokumenten sätter ramarna för de...

EU-direktiv om miljökvalitetsnormer. 2008/105/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG, av den 16 december 2008, om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område.

Senaste artiklarna