Start Taggar Miljökvalitetsnormer

Tagg: Miljökvalitetsnormer

Behovet av ekonomi, yta och samverkan för att klara miljökvalitetsnormer

Med en debattartikel i Göteborgs-Posten vill det kommunala VA-bolaget Kretslopp och vatten uppmärksamma vad som krävs för att klara miljökvalitetsnormerna och få välmående vattendrag...

Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Oktober 2016. Fråga Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten (utifrån lagstiftningen)? Svar Det enkla svaret är att dagvatten...

Vägledning till undantag från att nå god status/potential

Vägledningens främsta målgrupp är vattenmyndigheterna som ska fastställa de kvalitetskrav (MKN) som ska gälla för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden i sina vattendistrikt. Med...

Vattendirektivet 2015-2021, att nå god status

Den 1 november startade det sex månader långa samrådet för Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. De tre dokumenten sätter ramarna för de...

EU-direktiv om miljökvalitetsnormer. 2008/105/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG, av den 16 december 2008, om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område.

Senaste artiklarna