Checklista för granskning av detaljplaner med avseende på miljökvalitetsnormer för vatten

Sjön Trekanten i Stockholm.
Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en checklista med steg för att underlätta bedömningen av hur en detaljplan eller annan plan påverkar möjligheten för en vattenförekomst att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar