Ny dom från MÖD – fosforåtervinningsanläggning utlöser inte icke försämringskravet

Mark- och miljööverdomstolen ger Ragnsells rätt i målet om miljötillstånd för en ny anläggning i Helsingborg där man ska återvinna fosfor ur avloppsslam. Verksamhetens utsläpp bedöms sammantaget att inte utlösa vattendirektivets icke försämringskrav av vattenmiljön.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.