Start Taggar VA-system

Tagg: VA-system

Återvinning av avloppsvatten – en nulägesbeskrivning ur ett europeiskt perspektiv

Hur långt länderna i Europa kommit vad gäller återvinning av avloppsvatten varierar mycket, trots att listan med drivkrafter är lång. Det visar en enkätundersökning...

Nytt stöd för att effektivisera byte av vattenmätare

Många VA-verksamheter arbetar med att byta ut befintliga vattenmätare till fjärravlästa för att effektivisera sitt arbete och för att få bättre kontroll på sitt...
Gammal vattenbrunn

Historisk studie av det kommunala infrastruktursystemet

Forskningsrapporten med den historiska studien av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg har nu släppts som bok....

Senaste artiklarna