Historisk studie av det kommunala infrastruktursystemet

Gammal vattenbrunn
Forskningsrapporten med den historiska studien av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg har nu släppts som bok. Arbetet med studien är i det närmaste unik på grund av den omfattande historiska sammanställningen av kommunal infrastrukturutveckling som inte gjorts tidigare.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.