Nytt stöd för att effektivisera byte av vattenmätare

Många VA-verksamheter arbetar med att byta ut befintliga till fjärravlästa vattenmätare för att effektivisera sitt arbete och för att få bättre kontroll på sitt vattenledningsnät. Svenskt Vatten har uppdaterat sin publikation om vattenmätare för att stötta VA-verksamheternas arbete med detta.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.