Start Taggar Brunnsarkivet

Tagg: Brunnsarkivet

Många brunnar saknas i Brunnsarkivet

Runt om i Sverige finns det en stor mängd brunnar som bara fastighetsägaren själv har kännedom om, men som skulle kunna vara till stor...

Lämna uppgifter till SGU:s brunnsarkiv och få ett bättre skydd

Nu testas tjänsten för allmänheten att rapportera in uppgifter om sina brunnar till SGU:s brunnsarkiv. Tanken är att SGU får bättre kunskap om Sveriges...

Rena dagvatten med filter i vägbrunnar

En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej,...

Senaste artiklarna