Lämna uppgifter till SGU:s brunnsarkiv och få ett bättre skydd

Nu testas tjänsten för allmänheten att rapportera in uppgifter om sina brunnar till SGU:s brunnsarkiv. Tanken är att SGU får bättre kunskap om Sveriges grundvattenförhållanden och brunnsägaren får ett bättre skydd. 

Än så länge är det bara ett par stycken kommuner som har getts möjlighet att testa och förmedla tjänsten t.ex Kungälvs kommun och Vellinge kommun. Det går ut på att tjänsten är öppen för alla, både för privatpersoner men även för brunnsborrare, konsulter, kommuner, länsstyrelser och samfälligheter att rapoortera in uppgifter.

Att underlätta för att rapportera in uppgifter om Sveriges befintliga brunnar ingår som en del i ett regeringsuppdrag SGU fått och som VA-guiden tidigare berättat om. Det handlar om crowdsourcing som bygger just på att alla har möjlighet att lämna in uppgifter och bidra. På så sätt får SGU bättre kunskap om Sveriges grundvattenförhållanden och brunnsägaren får ett bättre skydd då andra kan ta hänsyn till brunnen, t ex vid brunnsborrningar eller vid olyckor med utsläpp då räddningstjänsten vet om brunnens placering.

Ett enkelt formulär ska fyllas i och det går även att använda sin smartphone för att lämna in uppgifterna. Hos SGU konstaterar man att vinsterna är många med rapporteringen både lokalt vid kommunens långsiktiga va-planering men även för hela Sverige då man får en bättre bild av grundvattennivåer och vattenflöden.

Läs mer på SGU:s hemsida.