Start Taggar Slamavskiljning

Tagg: Slamavskiljning

Röd bod med pumpor utanför

Kafé och butik med 50 besökare i veckan – räcker avloppsanläggningen?

Räcker en normalstor slamavskiljare för en verksamhet med ca 50 besökare i veckan, när det dessutom är kemfällning? Peter Nilsson på VA-teknik och vattenvård...
Slamavskiljare

Slamavskiljare för 70 pe – hur räknar man ut tillräcklig volym?

Fråga: Vi har haft tillsyn på en gemensamhetsanläggning bestående av 7 separata anläggningar och behöver lite hjälp med hur man ska tänka kring slamavskiljare...

Produkter med natriumperkarbonat och bakterier i slamavskiljare – hur ska vi göra?

Fråga: Hur bör vi bedöma användning av produkter med natriumperkarbonat och bakterier i slamavskiljare och efterföljande markbaserad rening? Frågan är ställd utifrån att man med...

Avfall Sverige svarar branschen

Diskussionen om slamtömningsteknik fortsätter. Efter ett pressmeddelande från fem tillverkare av avloppsreningsteknik där mobil slamavvattning döms ut har Avfall Sverige och JTI skrivit ett...

Kvalitet och avsättning av avvattnat slam från små avlopp, Avfall Sverige 2016

Titel: Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning Rapport 2016:20 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Författare: Elin Elmefors och Ida Sylwan vid JTI/RISE Sidor:...

Jämförande studie av mobil avvattning, heltömning och deltömning, Avfall Sverige 2016

Avfall Sveriges Utvecklingssatsning gav JTI i uppdrag att göra en jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning. Ett flertal företag invände mot rapporten...
Avloppslistan

FANN företagssvar på Avloppslistan om slamflykt

Slamflykt i FANN-anläggningar har diskuterats på Avloppslistan den 17-20 juni 2016. Här följer svar från Axel Alm, FANN. Längre ner ser du inläggen från Avloppslistan....

Utredning av rejektvatten och utgående vatten från slamavskiljare – Hässleholm 2016

Miljökontoret i Hässleholm har under 2015 genomfört tillsyn i samband med och efter avvattning av slamavskiljare. Tillsynen har i huvudsak haft två syften. Dels...

Tillsyn av avlopp – slamavskiljare

Slamavskiljare kan se olika ut men ändå uppfylla samma funktion. Två miljöinspektörer från Katrineholm berättar om slamavskiljares funktion och hur några olika typer av slamavskiljare...
Avloppslistan

Wavin företagssvar på Avloppslistan

Tömning av framförallt FANNs slamavskiljare, men även Wavins har diskuterats på Avloppslistan 10-11 oktober 2015. Svaret finns också att ladda ner som pdf längst...

Senaste artiklarna