Start Taggar Slamavskiljning

Tagg: Slamavskiljning

Kan vi kräva tömning av fettavskiljare?

Vi har en restaurang som installerat en fettavskiljare till sitt enskilda avlopp i samband med nyanläggning 2008. Han har även installerat ett larm som...

Hur underkänna 1-kammarbrunn?

Kan man direkt utan platsbesök kräva att den som har en 1-kammarbrunn med påkopplat WC byter ut brunnen till en större slamavskiljare (t ex...

Slamavskiller som rensetrinn, Bioforsk

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Författare: Guro Randem Hensel, Jens Chr. Køhler och Anders W. Yri Vol.2 Nr.24 2007 Sidor: 3 sidorFaktablad från...

Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare

"Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare" 2008, JTI-rapport 41 Kretslopp & Avfall 42 sidor Författare: David Eveborn, Andras Baky, Agneta Norén och Ola Palm. Institutet för jordbruks-...

Hur effektiva är slamavskiljare? Exjobb 1999

Slambrunnar i små avloppsanläggningar - Slamavskiljningseffektivitet och metallkontamineringSlamavskiljare diskuteras i ett examensarbete från Chalmers.Ladda ner rapporten: "Blad, P. 1999. Slambrunnar i små avloppsanläggningar -...

Mobil slamavvattning, Exjobb 2003

Mobil slamavvattning vid tömning av trekammarbrunnarEtt examensarbete vid Mitthögskolan i Östersund handlar om mobil slamavvattning.Ladda ner rapporten"Olson, L. 2003. Mobil slamavvattning vid tömning av...

Reduktion i slamavskiljare

Vilken reduktion av P, N och BOD7 sker i en väl fungerande 2- resp. 3-kammarbrunn?Tyvärr är reduktionen generellt låg i slamavskiljare. Mätningar som gjorts...

Dimensionering av slamavskiljare

Vad ska man tänka på när det gäller dimensionering av slamavskiljare? Om slamavskiljningen ska utökas från ett till två hushåll, vad bör man tänka...

Lågbyggda slamavskiljare

Fråga, svar och bilder kan du också ladda ner som pdf längst ner på sidan.I vår kommun har vi på sista tiden fått höra...

Finns det rekommendationer kring tömning av slamavskiljare?

Finns det rekommendationer om hur en slamavskiljare bör tömmas? Hur tömmer man en slamavskiljare på ”rätt” sätt? (Vi har haft olika system i vår...

Senaste artiklarna