Annika Carlsson

Annika Carlsson
VA-jurist
Nordenswan Carlsson AB
 

Annika Carlsson är jurist inom VA-och miljöfrågor med bakgrund på advokatbyrå och branschorganisationen Svensk Vatten.

Annika har gedigen kunskap inom VA-området och arbetar till vardags med diverse frågor om VA-lagstiftningen och frågor om säkerhet, avtal, exploatering och annan miljörätt och speciell fastighetsrätt.

Annika är medförfattare till Svenskt Vattens publikationer P118, Säkerhetshandbok och P119, Va-avtal.