Start Taggar Planering och styrning

Tagg: Planering och styrning

Skyfallsfrågan med tidigt i samhällsplaneringen

I Jönköping planeras nya bostäder i stadsdelen Ekeberg/A6. Bostadsprojektet är också ett exempel på där skyfallsfrågan tas upp tidigt i samhällsplaneringen. Det är lokaltidningen Jnytt...

Uppströmsarbete ur ett kommunalt perspektiv

Uppströmsarbete innebär åtgärder för att stoppa miljöföroreningar redan vid källan så att dessa aldrig hamnar i sjöar och vattendrag. I en nya SVU-rapport beskrivs...

Dagvattenstrategi, Solna Stad 2017

En dagvattenstrategi som tagits fram inom Solna Stad med syftet att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering i en stad som växer och förtätas...

Implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering

Del i projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor.Implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering Författare: Lisa Andersson (RISE), Anders Larsson (SLU), Annika Malm (RISE), Helene...

Green Infrastructure and Flood Management, EEA 2017

En rapport från Europeiska miljöbyrån om utmaningar och möjligheter med att använda grön infrastruktur (GI) som skydd mot översvämningar. I syfte att förevisa effektiviteten...

Vatten i planeringen – Referat från Föreningen Vattens seminarium den 17-18 oktober

Hur anpassar vi va-systemen när städerna växer och förtätas?  Föreningen Vatten är ideell och opolitisk förening med medlemmar som kommer från alla led inom va-området....

Hur räknar en på LEED-kriterier för dagvatten? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Hannes Öckerman, VA-guiden AB. Oktober 2017.Fråga Har någon erfarenhet av LEED-kriterier för dagvatten (miljömärkning av byggnader)? Det ser ut som att man...

Klarar din kommun ett stort skyfall? Svenskt Vatten m.fl. 2017

Sammanfattning Denna broschyr togs fram i samband med en skyfallskonferens 5 oktober 2017 i ett samarbete mellan Svenskt Vatten, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Svensk Försäkring.Varje...

iWater – projeksamarbete mellan städer kring Östersjön

Under 2015 startades det omfattande och EU-finansierade projektet iWater. Sju städer i anslutning till Östersjön deltar, inklusive de svenska städerna Söderhamn och Gävle. Under...

Kommunerna och klimatomställningen, LiU 2017

Sammanfattning Rapport redovisar slutresultat från forskningsprojektet Climate Change Policy Integration in Local Policy and Planning. En fallstudie har gjorts för de tre kommunerna Karlstad, Sundsvall...

Senaste artiklarna