Ny dagvattenstrategi i Trollhättan

Nyqvist och Holm-bron i Trollhättan. Foto: Trolhättans stad.
Trollhättans nya dagvattenstrategi syftar till att förtydliga hur kommunen ska arbeta för att hantera dagvatten på ett säkert och miljöanpassat sätt, samtidigt som hänsyn tas till klimatförändringar. I strategin förtydligas även ansvaret för hantering och planering av stora regnmängder mellan kommunkoncernens olika delar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.