MACRO 3 – summering från slutseminarium

Den 8 december arrangerades slutseminarium i projektet MAt i Cirkulära RObusta System 3 (MACRO) i Stockholm. Under en intensiv och inspirerande dag fick deltagarna på slutseminariet med sig både drivkrafter, visioner och utmaningar för framtida kretsloppssystem.

Källsortering för att klara framtida utmaningar

Erik Karlsson, strateg på Svensk Vatten öppnade dagen med att prata om ”varför är källsorterat intressant ur ett bredare perspektiv”. Erik lyfte att vatten och avlopp i sig är intressant ur ett större perspektiv. Samhället och världen förändrats, vi har ökade skyfall samtidigt som vi lider av vattenbrist. Vi står även inför ett flertal utmaningar som krig och energikris. Där kan MACRO vara en del av svaret på hur vi ska klara utmaningarna. Genom att decentralisera system och ta tillvara på de resurser som finns i vattnet, till exempel energi från gråvatten, återanvändning av vatten och cirkulering av näring så kan vi både få ett mer resilient och resurseffektivt samhälle.

Samarbete där 1+1 blir 3

Maria Lennartsson, projektledare MACRO lyfter under sin presentation upp värdet av samarbeten som projektet har skapat. Hon pekar på att alla erfarenheter är viktiga och genom att arbeta tillsammans så får alla ut mer, 1+1=3. En insikt som är viktig att ha med sig är att de organisatoriska utmaningarna oftast är mycket större än dom tekniska. Tekniken finns där och den löser sig, men när organisationen behöver tänka nytt så tar det tid.

Flera utvecklingsprojekt presenterades

Under slutseminariet lyftes flera resultat från utvecklingsprojekten och olika studier fram. Bland annat pratade Susanne Pettersson från Region Gotland om sin utmaning med brist på dricksvatten och om deras systemanalys av pilot för rening av gråvatten. Amanda Widén på NSVA berättade om lärdomarna från att installera vakuumsystem.  Jörgen Wallin på KTH lyfte energifrågan och värmeåtervinning från avloppsvatten i bostäder med dess för- och nackdelar. Henrik Nordzell på Ramboll berättade om den samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalys som gjorts som stöd för beslutsunderlag där ett traditionellt VA-system jämförts med två utredningsalternativ för konventionellt VA och källsorterande teknik.

Avslutande paneldiskussion med fokus på mod

Mats Johansson från Ecoloop, moderator för dagen tillsammans med Maria Lennartsson som är projektledare för MACRO.

Dagen avslutas med en paneldiskussion kring hur vi går vidare för att skala upp och implementera källsorterande system. Mats Johansson från Ecoloop som var moderator under dagen inledde med att fråga panelen vad är det viktigaste för att vi ska kunna skala upp källsorterade system mot en implementering?

Mod var något som många tog upp, mod att prova nytt, mod att våga fatta politiska beslut, mod att våga tänka annorlunda. Vikten av att ha pionjärer som visar goda exempel och som visar hur det funkar i praktiken lyftes också fram i diskussionerna.

Panelen diskuterade även att de kanske inte är vi som i VA/kommunen som ska göra och driva, det kanske är ”dom” som ska göra? Dom som ska bo i husen, dom som har fiffiga innovationer eller dom som bygger husen? Incitamentet som att hitta energi eller spara vatten kan vara drivande i sig för utvecklingen av källsorterande lösningar.

Våga prova nytt

Niklas Ymerson som är planeringsprojektledare på Stockholms stad lyfter att vid implementering av källsorterande lösningar är det viktigt att alla aktörer som är inblandade (de är många!) har gemensamma mål. Det är viktigt att aktörerna förstår att syftet med implementering av källsorterande system kan vara att prova nytt och hitta nya lösningar för att utvecklas och det inte nödvändigtvis måste vara att det inte går att göra på det vanliga sättet eller att det inte finns plats för ledningar. Vi behöver tänka om och våga testa nytt, annars fastnar man i att göra som vi alltid har gjort.

Mer om MACRO

Alla resultat från MACRO, inklusive inspelningar från slutseminariet, finns samlat på projektets hemsida www.macrosystem.se. Där hittar man olika resultat, rapporten, handböcker och juridik, teknik och samhällsekonomiska aspekter kopplat till källsorterade lösningar.