Enköping dagvattenplan – Principer för ett långsiktigt hållbart dagvattenarbete

Paddeborgsparken, en vattenpark i Enköpings kommun med syfte att rena dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.