Kommunens nya dagvattenprogram ska möjliggöra utvecklingen av Umeå

Mariehem i Umeå, augusti 2021.Foto: VA-guiden
I Umeås allra första dagvattenprogram är målet att säkerställa att dagvatten hanteras i takt med kommunens tillväxt så att inte medborgare och omgivande miljö ska påverkas negativt. Dagvattenprogrammet är nu ute på remiss fram till mitten av augusti 2021.

 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Spännande och så viktigt arbete. Kungsbacka har liknande utmaningar och arbetar just nu i ett förvaltningsövergripande projekt att ta fram en kommungemensam dagvattenplan//