Start Taggar Oljeavskiljare

Tagg: Oljeavskiljare

Vems ansvar är frågor om olje- och fettavskiljare kopplade till VA-nätet?

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan VA-huvudman, tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare för olika frågor om oljeavskiljare och fettavskiljare som är anslutna till det kommunala VA-nätet? Jonas...

Bör oljeavskiljaren placeras före eller efter fördröjningsmagasinet?

Vilka fördelar och nackdelar som finns med att placera oljeavskiljaren före respektive efter fördröjningsmagasinet? VA-guidens expert Jonas Andersson, WRS svarar. FRÅGA Vi ser ofta lösningar på...

När krävs det en anmälan för dagvattenanläggningar?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik besvarar en fråga om när en anmälan om dagvattenanläggning behövs och vem som är ansvarig att upprätta den.  FRÅGA Jag arbetar som...

Verkstadsavlopp har kopplats till enskilda avloppsanläggningar – hur ska vi hantera det?

Fråga: Vid vår avloppsinventering i somras stötte vi på en del enskilda avlopp där avlopp från verkstäder kopplats in efter de gått igenom en...

Nytt projekt om klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten

VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020-2021 i ett projekt om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Nu efterfrågas tankar och inspel...

Handbok för utformning och användning av oljeavskiljare

En handbok framtagen som stöd vid nyinstallation av oljeavskiljare. Handboken är kort och koncis och beskriver bl a regelverk och ansvarfördelning, olika typer av oljeavskiljare,...

Asfalterad fastighet med garage – hur brukar dagvattenhanteringen se ut?

I ett expertsvar diskuterar Jonas Andersson, WRS risker för en fastighet som ska bebyggas med garage och ger förslag på lämpliga dagvattenlösningar - både...

Film om oljeavskiljare, Miljösamverkan Västra Götaland 2014

Miljösamverkan i Västra Götaland har gjort en film från sin kursdag om oljeavskiljare. Kursen hölls i Göteborg den 9 december 2014. På filmen håller Åke...

Kontroll av oljeavskiljare

Swedac skriver på sin hemsida att man ser ett ökat intresse för ackreditering av kontroll av oljeavskiljare. Det var i april 2014 som området...

Olja i vägdagvatten. Examensarbete Göteborgs universitet, 2006

Utdrag ur sammanfattningen Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka i vilka halter olja förekommer i vägdagvatten, samt vilka oljeavskiljande reningsmetoder som finns att...

Senaste artiklarna