Är oljeavskiljare anmälningspliktiga?

oljeförorening på vatten, regnbågsfärgad
Miljöjurist Jonas Christensen berättar att det är sammanhanget som avgör om installation av oljeavskiljare blir anmälningspliktigt eller inte. Det är sannolikt inte anmälningspliktigt vid avledning till det allmänna avloppsnätet, men troligen anmälningspliktigt när det gäller installation i en enskild anläggning eller vid utsläpp direkt till recipient.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.