Verkstadsavlopp har kopplats till enskilda avloppsanläggningar – hur ska vi hantera det?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. De flesta bilverkstäder som jag har tillsyn över, saknar golvavlopp. De sopar golven och tycker det räcker. Spill tas upp med trasor eller pulver. Enklast vore således att förbjuda verkstadsavloppet. Tvätt av bilar bör bara tillåtas på biltvättanläggningar.