Start Taggar Vattenskyddsområde

Tagg: Vattenskyddsområde

Nytt bräddmagasin ska förbättra vattenkvaliteten i Vinån

VA-huvudmannen Vivab har i anslutning till Vinån installerat ett första bräddmagasin för spillvatten vid en av sina pumpstationer. Målet är att bräddningarna ska upphöra...

Vakin:s arbete med vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag

Vakin har tagit fram en handlingsplan för hur de ska upprätta nya vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. Malin Edin som är verksamhetskoordinator, delar med...

Vilket underlag måste skickas ut på samråd inför nya föreskrifter för ett vattenskyddsområde?

Föreskrifter för ett vattenskyddsområde ska uppdateras. Vilket underlag måste skickas ut på samråd inte minst med tanke på till exempel sabotage? Johanna Lindqvist på...
Färgglada pjäser skyddas av händer.

Vilken rättskraft har ett tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet?

I vattenskyddsföreskrifterna står det att utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd. Frågeställaren undrar vilken rättskraft ett sådant tillstånd får då man i framtiden eventuellt vill...

Långa spridningsvägar för PFAS-föroreningar ger utmaningar i vattenskyddsområde

Nu har en ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälarens vattenskyddsområde gjorts som pekar på att åtgärder behöver sättas in på många platser i...

Vilka krav kan ställas på dagvattenanläggningar inom vattenskyddsområde?

I en fråga ställd till VA-guidens expertpanel undrar en miljöinspektör hur krav kan ställas på befintliga dagvattenanläggningar med infiltration till grundvatten inom vattenskyddsområde. Johanna...

Vägledning om vattenskyddsområden klar

I början av februari kom Havs- och vattenmyndighetens vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden. Vägledningen ger bland annat en beskrivning av roller och...

Introduktion till krav på små avlopp inom vattenskyddsområde

Vi fick en packe frågor angående lämpliga krav och godtagbara tekniker för avloppsrening inom vattenskyddsområden. Pannor veckades, kinder som blåstes upp i begrundan och...

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde – några tips

Fråga: Det finns just nu ett förslag ute till vattenskyddsföreskrifter för ett speciellt vattenskyddsområde (en sjö) och det har nu uppstått en diskussion mellan...

Nytt förslag på vägledning om vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen haft ett förslag om vägledning om vattenskyddsområden ute på remiss. Vägledningen är tänkt att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16...

Senaste artiklarna