Start Taggar Vattenskyddsområde

Tagg: Vattenskyddsområde

Färgglada pjäser skyddas av händer.

Vilken rättskraft har ett tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet?

I vattenskyddsföreskrifterna står det att utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd. Frågeställaren undrar vilken rättskraft ett sådant tillstånd får då man i framtiden eventuellt vill...

Långa spridningsvägar för PFAS-föroreningar ger utmaningar i vattenskyddsområde

Nu har en ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälarens vattenskyddsområde gjorts som pekar på att åtgärder behöver sättas in på många platser i...

Vilka krav kan ställas på dagvattenanläggningar inom vattenskyddsområde?

I en fråga ställd till VA-guidens expertpanel undrar en miljöinspektör hur krav kan ställas på befintliga dagvattenanläggningar med infiltration till grundvatten inom vattenskyddsområde. Johanna...

Vägledning om vattenskyddsområden klar

I början av februari kom Havs- och vattenmyndighetens vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden. Vägledningen ger bland annat en beskrivning av roller och...

Introduktion till krav på små avlopp inom vattenskyddsområde

Vi fick en packe frågor angående lämpliga krav och godtagbara tekniker för avloppsrening inom vattenskyddsområden. Pannor veckades, kinder som blåstes upp i begrundan och...

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde – några tips

Fråga: Det finns just nu ett förslag ute till vattenskyddsföreskrifter för ett speciellt vattenskyddsområde (en sjö) och det har nu uppstått en diskussion mellan...

Nytt förslag på vägledning om vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen haft ett förslag om vägledning om vattenskyddsområden ute på remiss. Vägledningen är tänkt att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16...

Avloppsanläggning inom vattenskyddsområde – hur ska man tänka?

Fråga: Vi har ett ärende inom vattenskyddsområde i våra kommuner där vi skulle behöva lite hjälp med hur vi ska tänka. Avloppsanläggningen i fråga...

Kalibers granskning av dricksvattenskydd – del 2

I den andra delen av Kalibers granskning av det oskyddade dricksvattnet fokuserar man på de konflikter och motstridiga intressen kring vattentäkter som saknar skydd. I...

Skydda och spara vårt vatten – ett angeläget ämne på VAK 2019

Vad kunde inte passa bättre än att avsluta konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 med en eftermiddag med det ständigt aktuella ämnet – Vatten? Den...

Senaste artiklarna