Start Taggar Vattenskyddsområde

Tagg: Vattenskyddsområde

Nytt förslag på vägledning om vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen haft ett förslag om vägledning om vattenskyddsområden ute på remiss. Vägledningen är tänkt att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16...

Avloppsanläggning inom vattenskyddsområde – hur ska man tänka?

Fråga: Vi har ett ärende inom vattenskyddsområde i våra kommuner där vi skulle behöva lite hjälp med hur vi ska tänka. Avloppsanläggningen i fråga...

Kalibers granskning av dricksvattenskydd – del 2

I den andra delen av Kalibers granskning av det oskyddade dricksvattnet fokuserar man på de konflikter och motstridiga intressen kring vattentäkter som saknar skydd. I...

Skydda och spara vårt vatten – ett angeläget ämne på VAK 2019

Vad kunde inte passa bättre än att avsluta konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 med en eftermiddag med det ständigt aktuella ämnet – Vatten? Den...

Kalibers granskning av dricksvattenskydd – del 1

Omkring 30 % av de ca 1900 allmänna vattentäkterna i Sverige är utan vattenskydd. Det rapporterar radioprogrammet Kaliber om enligt den nationella undersökning man...

Avloppsansökan på plats som eventuellt ska bli vattenskyddsområde

Vi har fått in en avloppsansökan om att installera en avloppsanläggning, slamavskiljare med biomoduler. Fastigheten ligger inom ett tillrinningsområde för en kommunal grundvattentäkt för...

Vattenskyddsområde allmänna råd, NFS 2003:16

NFS 2003:16 Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken) Se även handboken till de allmänna råden.

Kartverktyg Skyddad natur, Naturvårdsverket

Öppna upp VicNatur (hemsida) Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du...

Utvärdering av AR 2003 vattenskyddsområden, HAV 2014:25

En utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden inte har upphävts utan fortfarande utgör en del av det...

Vattenskydd – inventering av vägledningar, SVU 2014

Ladda ner Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer Sammanfattning Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller handläggning och tillsyn av...

Senaste artiklarna