Vilken rättskraft har ett tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet?

Färgglada pjäser skyddas av händer.
I vattenskyddsföreskrifterna står det att utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd. Frågeställaren undrar vilken rättskraft ett sådant tillstånd får då man i framtiden eventuellt vill kunna skärpa kraven.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.