Start Taggar Vattenskyddsområde

Tagg: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde allmänna råd, NFS 2003:16

NFS 2003:16 Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken) Se även handboken till de allmänna råden.

Kartverktyg Skyddad natur, Naturvårdsverket

Öppna upp VicNatur (hemsida) Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du...

Utvärdering av AR 2003 vattenskyddsområden, HAV 2014:25

En utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden inte har upphävts utan fortfarande utgör en del av det...

Vattenskydd – inventering av vägledningar, SVU 2014

Ladda ner Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer Sammanfattning Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller handläggning och tillsyn av...

Lathund för tillsyn gällande avlopp inom vattenskyddsområde

En allmänt hållen lathund av Miljösamverkan Västra Götaland 2011. Den tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Obs! Förutsättningarna är...

Sigtuna kommun, skydd av vattentäkter

Skydd av vattentäkter Denna rapport sammanfattar det arbete som miljö- och hälsoskyddskontoret utfört för att skydda vattentäkter i Sigtuna kommun under år 2014. Arbetet med...

Senaste artiklarna