Introduktion till krav på små avlopp inom vattenskyddsområde

Vi fick en packe frågor angående lämpliga krav och godtagbara tekniker för avloppsrening inom vattenskyddsområden. Pannor veckades, kinder om blåstes upp i begrundan och kaffekonsumtionen ökade. Efter att ha gjort vårt bästa tänkte vi att det kunde bli en bra möjlighet att lyfta fram delar av Havs- och vattenmyndighetens vägledning för prövning av små avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.