Långa spridningsvägar för PFAS-föroreningar ger utmaningar i vattenskyddsområde

Nu har en ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälarens vattenskyddsområde gjorts som pekar på att åtgärder behöver sättas in på många platser i avrinningsområdet. Föroreningarna är långlivade och drabbar vattenverken Görväln, Lovö och Norsborg som ligger inom vattenskyddsområdet gränser.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.