David Eveborn

David Eveborn, SGU
David Eveborn
hydrogeolog
SGU, Avd för mark och grundvatten
 

Till vardags arbetar David som grundvattengeolog på SGU. Han har tagit fram underlag om grundvatten till HaVs vägledning för prövning av små avloppsanläggningar. Tidigare har han doktorerat kring hur fosfor fastläggs i olika material.

David har gedigen kunskap om både avloppsanläggningar och grundvatten. Frågor till David kan handla om grundvatten, näringstransport, skyddsavstånd, skyddsnivåbedömning, processer i mark och underlaget till HaVs vägledning för prövning.

En av SGUs huvuduppgifter som myndighet är att samla in och tillgängliggöra data om jord, berg och grundvatten i Sverige.

– Jag arbetar med SGUs grundvattendata, insamling och bearbetning av kemi- och nivådata, berättar David Eveborn.

David är ”grön” ingenjör i grunden och efter sin utbildning jobbade han ett tag som va-projektör. Därefter började han på JTI (numera RISE) där han jobbade med små avlopp och kretsloppsfrågor. År 2013 disputerade han i mark- och vattenteknik på KTH, i ett projekt kring hur fosfor fastläggs och frigörs i fosforfilter och naturliga jordmaterial.