Jonas Christensen

Jonas Christensen
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
 

Juridik för små avlopp, dagvatten och VA-planering

Jonas är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik AB på heltid där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till små avlopp och har bidragit med över 200 inlägg i Avloppsguidens medlemstjänst Fråga experten.

Jonas besvarar även frågor om juridik inom dagvattenområdet – planering, kravställande och ansvarsfördelning.

Han besvarar även frågor som handlar om juridiken kring VA-planering, bl.a. hur miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster hänger ihop och överlappar varandra.

Under 2015 bidrar Jonas till Havs- och vattenmyndighetens kunskapssammanställning, Juridiken kring vatten och avlopp, rapport 2015:15