Juridiken kring vatten och avlopp, HaV 2015

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport som ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten.Tänkt som uppslagsbok
HaV anger i förordet att rapporten är tänkt som en uppslagsbok för kommunala tjänstemän och förtroendevalda...

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.