Start Taggar Dricksvattenrening

Tagg: Dricksvattenrening

Stora kostnader för PFAS-rening i Sveriges vattenverk

Om två år träder nya hårdare gränsvärden för PFAS i dricksvatten i kraft. Flera kommunala vattenverk kommer behöva installera ny reningsteknik för att rena...

Östersund säkrar upp framtidens behov med nytt vattenverk

I Östersunds kommun pågår just nu ett viktigt arbete med att planera och bygga ett nytt vattenverk. Utmaningarna har varit många och tidsplanen har...

Förmågan att leverera vattentjänster vid kris ska utredas

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att de tänker tillsätta en särskild utredare som ska se över reglerna och ansvarsfördelning för att trygga leveransen...

VATTEN-priset till Kenneth M Persson

Det hedervärda VATTEN-priset från Föreningen vatten går i år till Kenneth M Persson, professor i Teknisk vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola samt forskningschef på...

Senaste artiklarna