Stora kostnader för PFAS-rening i Sveriges vattenverk

Om två år träder nya hårdare gränsvärden för PFAS i kraft. Flera kommunala vattenverk kommer behöva installera ny reningsteknik för att rena dricksvattnet till under gränsvärdena. Investeringskostnader som uppskattas till totalt sex miljarder svenska kronor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.