VATTEN-priset till Kenneth M Persson

Det hedervärda VATTEN-priset från Föreningen vatten går i år till Kenneth M Persson, professor i Teknisk vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola samt forskningschef på Sydvatten och Forskningsstationen Bolmen.

Kenneth M Persson får priset bland annat för både sin kreativitet, nätverksbyggande och sitt arbete med att driva strategisk utveckling inom vattenområdet.

Priset som varje år delas ut till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

Kenneth M Persson har en lång yrkesverksam bakgrund inom vattenområdet och särskilt dricksvattenrening. Han disputerade redan 1994 i Lund inom ”membrananvändning i livsmedelsindustrin” och sedan följde flera år i den privata branschen på Sweco innan arbetet på Lunds Tekniska Högskola inom teknisk vattenresurslära tog vid, först som docent år 2000 och sedan som professor.

Kenneth M Persson är en uppskattad föreläsare och inspiratör har till exempel varit ordförande i arbetsgruppen Vatten som gemensam resurs – kretslopp och förvaltning som är en av tre delar i det omfattande IVA-projektet, Hållbar vattenförsörjning som presenterades under 2021.

VA-guiden är stolta och glada att meddela att Kenneth M Persson även kommer vara med som föreläsare på Vatten Avlopp Kretslopp 2022 där han kommer prata om att det är fullt möjligt att säkra en hållbar vattenförsörjning.

Föreningen Vattens hela motivering till 2022 års pristagare

Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling.

Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening. Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water. Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.

Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel ”Skrivet i Vatten”, ”Malmö den törstande staden” och ”Svenska vattentorn”.

Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

Priset består av ett hedersdiplom och 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO AB och Xylem.


Relaterat

Om VATTEN-priset på Föreningen Vattens hemsida

Forskningsstationen Bolmens hemsida

IVA:s syntesrapport för projektet – Agenda för hållbar vattenförsörjning, VA-guiden artikel 2021