IVA:s syntesrapport för projektet – Agenda för hållbar vattenförsörjning

Idag den 8 september presenterade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) under ett webbinarium sin syntesrapport till det stora projektet om Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. 

I den omfattande syntesrapporten som fått namnet Agenda för hållbar vattenförsörjningen finns både en kunskapsgenomgång men även råd när det gäller hållbar vattenförsörjning och tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Både forskare och specialister från olika ämnessektorer inom näringsliv och myndigheter har deltagit i projektet vilket också belyser flera olika aspekter av vattenfrågan.

Man konstaterar att Sverige saknar en sammanhållen politik för vattnets som gemensam resurs. I projektet har olika utmaningar kring den gemensamma vattenresursen lyfts fram där projektet föreslår 10 olika områden som vi i Sverige behöver arbeta med och genomföra för att få en hållbar vattenförsörjning som även ska fungera som ett inspel till politiken.

De 10 områden med behov:

  1. Det krävs en långsiktig strategi för hantering av vattenresursen.
  2. Utveckla kunskap och modeller om hur klimatförändringarna påverkar vattenresursen.
  3. Ge avrinningsområden en central plats i planeringen.
  4. Samla ansvaret för vattenförvaltningen.
  5. Underlätta ökad samverkan mellan kommuner i VA-frågor.
  6. Minska infrastrukturskulden inom VA-sektorn genom ökade investeringar.
  7. Satsa på FoI och ny teknik för att möta hoten mot vattenkvaliteten.
  8. Utvärdera implementeringen och tillämpningen av vattendirektivet i Sverige.
  9. Initiera en bred diskussion om priset på råvaran vatten.
  10. Initiera Vattenplan 2045.

IVA vill med projekten skapa en plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn och projektet har även haft tre delteman med tre delrapporter som publicerat vilka VA-guiden har skrivit tidigare om:

Tord Svedberg, kommenterar syntesrapporten i ett pressmeddelande från IVA 2021-09-07

– Vår genomgång visar att vattenfrågan är splittrad på flera departement och myndigheter. Denna otydlighet riskerar att påverka vår förmåga att klara av framtida miljöhot och stora investeringsbehov. Ansvaret behöver därför tydliggöras. Dessutom behöver Sverige en långsiktig strategisk plan för att säkra vattentillgången, säger Tord Svedberg ordförande för rapporten.

Läs hela slutrapporten: Agenda för hållbar vattenförsörjning
Du kan även titta på webbinariet om IVA:s slutrapport i efterhand på IVA:s hemsida.