Start Taggar Reflektion

Tagg: Reflektion

Bristfälliga små avlopp – vem ska visa vad?

Föreningen VA-i-tiden vill att landets miljönämnder förändrar sin syn på små avlopp och har satt ihop en argumentsamling. VA-guiden reflekterar över bevisbördan och de...

Besiktningsprotokollet från 1988 eller inspektion 2018 – vilken uppgift stämmer?

VA-guiden har snappat upp ytterligare ett fall från Avloppslistan som rör förvaltningslagens bestämmelse om myndighetens utredningsskyldighet kontra den omvända bevisbördan i miljöbalkens andra kapitel....

Tillsynsmyndigheten dömde ut WC till infiltrationsbrunn – Länsstyrelsen höll inte med

Hur långt behöver myndigheten gå för att utreda brister och olägenheter vid tillsyn? VA-guiden har snappat upp ett fall från Avloppslistan som rör förvaltningslagens...

VA-guiden sammanfattar och kommenterar debatter om små avlopp

Under det gångna året har det publicerats många insändare och debattinlägg om små avlopp i både lokaltidningar och nationella medier. VA-guiden sammanfattar och kommenterar...

En avloppsnörds tankar om sommaravloppet

Midsommartiden är både härlig och påfrestande. Hög belastning i att hinna klart och avsluta samtidigt som viktiga möten ploppar upp som karljohansvampar (andra som...

VA-guiden: ”Olyckligt med onyanserad bild av små avlopp”

LRF har i tre artiklar fokuserat på de små avloppen och frågan om markretention. Tyvärr ger LRF en onyanserad bild så att diskussionen om...

Reflektion: Regeringen vill se mer tillsyn och vägledning om små avlopp

Budgetpropositionen. Regeringen vill se ytterligare insatser för att kunna nå de havs- och vattenrelaterade miljömålen. Det handlar om höjda anslag för stärkt marint områdesskydd,...

Reflektion: Små avlopp After-VAK

Här följer Björn Erikssons korta reflektioner i urval från seminariet om små avlopp. Hör gärna av dig med idéer om saker som du tycker...

Reflektion: Underlag från projekteringen – norsk vägledning

I samband med att jag fick syn på de norska checklistorna för tillsyn på olika avloppsanläggningar började jag kika på andra bilagor till en...

Reflektion: Små avlopp i SR Västernorrland – Vem ska betala?

Inslagen i SVT:s Rapport om dåliga små avlopp hämtade sitt stoff från Sollefteå. Den 30 september var det Sveriges radios tur som bevakar tillsynskampanjen...

Senaste artiklarna