Bristfälliga små avlopp – vem ska visa vad?

Föreningen VA-i-tiden vill att landets miljönämnder förändrar sin syn på små avlopp och har satt ihop en argumentsamling. VA-guiden reflekterar över bevisbördan och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

VA-guiden kontaktades av en miljöinspektör som undrade om VA-guiden har möjlighet att uttala sig om det föreningen VA-i-tiden skriver i sin argumentationssamling. Björn Eriksson, redaktör för små avlopp hos VA-guiden, reflekterar bland annat över skillnaden på bevisbörda vid prövning av ansökningar och tillsyn av befintliga anläggningar. Han pekar på behovet av hälsoskydd vid rening av små avlopp.

Under 2022 har miljönämnderna i två kommuner, som VA-guiden känner till, fattat principiella beslut om att ändra sin hantering av avloppsärenden. Principbesluten verkar klart inspirerade av föreningens argumentationssamling.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer