Måste små avlopp ha längre gående rening än slamavskiljning?

Två stora betongbrunnar, slamavskiljare med blommande buskar i bakgrunden.
Med anledning av att husägare ibland ifrågasätter miljökontorens krav på små avlopp undersöker VA-guiden miljöbalkens bestämmelser samt några rättsfall. Vi tittar närmare på kravet i 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om längre gående rening vid utsläpp i vattenområden, ett krav som ibland missvisande används för alla avloppsanläggningar.

Sammanfattat innebär dock rekommendationerna i de allmänna råden att små avloppsanläggningar för WC- och BDT-avlopp i normalfallet behöver ytterligare rening än enbart slamavskiljning. Ett annat sätt att utrycka det kan vara att en avloppsanläggning behöver vara designad för att kunna omhänderta och rena avloppsvattnet för att klara normal skyddsnivå.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.