Reflektion: Regeringen vill se mer tillsyn och vägledning om små avlopp

Budgetpropositionen. Regeringen vill se ytterligare insatser för att kunna nå de havs- och vattenrelaterade miljömålen. Det handlar om höjda anslag för stärkt marint områdesskydd, insatser mot övergödning, insatser mot plaster i havet samt förstärkt tillsyn och tillsynsvägledning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA