Kristina Ståhl-Gustafsson

Kristina Ståhl-Gustafsson
Miljöjurist
Ludvig & Co
 

Kristina har arbetat med miljöjuridiska frågor sedan början av 1990-talet. Hon svarar på juridikfrågor inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Under åtta år drev hon en egen miljöjuristbyrå. Nu arbetar hon som miljöjurist på företaget Ludvig & Co och har sin bas på deras Malmökontor.

– Vattenfrågor har alltid intresserat mig och jag har engagerat mig bland annat i arbetet med att förbättra Östersjön, som kanske är världens mest förorenade innanhav. Dessutom arbetar jag mycket med tillstånd för vattenverksamheter, säger Kristina.

Förutom tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet arbetar hon även med att bistå vid överklagan av olika myndighetsbeslut, eller att göra ansvarsutredningar vid förorenad mark. Hon jobbar med strategiska rättsliga överväganden för verksamheter och rättsutredningar på olika områden.

Hon har även gett stöd åt miljökontor i svåra ärenden och har hållit utbildningar för miljökontor. Förutom miljöjuridik så jobbar hon även med frågor inom fastighets-, mark- och byggområdet.