Daniel Markänger

Daniel Markänger
Regionchef
Torkel Öste Fastighetskonsulter
 

Till Daniel Markänger på Torkel Öste Fastighetskonsulter kan man ställa olika sorters lantmäterianknutna frågor kopplade till vatten och avlopp.

Här kan du exempel på frågor som Daniel Markänger och hans kollegor tidigare har svarat på: