Start Taggar Avtalslösning

Tagg: Avtalslösning

SVU-projekt ska undersöka samverkansformer för dagvatten och skyfall

Ett nytt SVU-projekt ska undersöka olika samverkansformer för gemensamma dagvatten- och skyfallsåtgärder. Utgångspunkten är fallstudier i fyra kommuner, med fokus på olika överenskommelser eller...

Inrätta bräddningspunkt från samfällighetens ledningsnät – vad gäller?

Vad gäller om en samfällighetsförening vill inrätta en bräddningspunkt från sitt avloppsnät? Samfällighetens ledningsnät är i sin tur avtalsanslutet till kommunalt avlopp. Jonas Christensen...

Rundgång för VA-frågor vid bebyggelse nära kommunalt verksamhetsområde

Vad säger juridiken vid ny bebyggelse i anslutning till kommunalt verksamhetsområde? I kommunen har det blivit en riktig moment 22 situation för hur kommunens...

Krav på att allt avloppsvatten ska gå till spillvattennätet?

Jonas Christensen, miljörättsjurist i VA-guidens expertpanel svarar på frågan om VA-huvudmannen kan kräva att hela innehållet i avloppsvattnet ska gå till spillvattennätet. FRÅGA Finns det något...

Avslag mot ersättning för onyttigbliven avtalslösning, VA-nämnden 2013

Beslut från VA-nämnden 2013 med avslag för fastighetsägarna att få återbetalning eller mellanskillnad efter att Sandvikens kommun införlivat fastigheten i det kommunala verksamhetsområdet för...

Föreläggande om verksamhetsområde, VA-nämnden 2010

Ärendet hanterar 29 fastigheter i ett bostadsområde i Berghäll på västra sidan av Färingsö i Ekerö kommun som idag har avtalslösning genom två gemensamhetsanläggningar för...

Lathund bilda gemensamhetsanläggningar

En vägledning från 2016 för fastigheter som vill bilda en gemensamhetsanläggning –GA - för vatten och/eller avlopp i Haninge och Nynäshamns kommuner. 1. Bilda en...

Anslutning utanför verksamhetsområde

Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun. Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina...

Gemensamhetsanläggningar som alternativ vid val av va-försörjning, rapport 2013

Fullständig referens: Förstudie -Gemensamhetsanläggningar som alternativ vid val av VA-försörjning. Norrtälje kommun. 2013-06-17 Om rapporten Rapporten tydliggör vilka frågor som måste utredas mer för att...

Hur hantera gemensamhetsanläggningar i omvandlingsområden?

Frågan handlar om hur kommunen bör hantera befintliga gemensamhetsanläggningar med samfällighetsföreningar för VA och vad som är juridiskt möjligt/lämpligt.   I vår kommun har vi ett...

Senaste artiklarna