Start Taggar Avtalslösning

Tagg: Avtalslösning

Krav på att allt avloppsvatten ska gå till spillvattennätet?

Jonas Christensen, miljörättsjurist i VA-guidens expertpanel svarar på frågan om VA-huvudmannen kan kräva att hela innehållet i avloppsvattnet ska gå till spillvattennätet. FRÅGA Finns det något...

Avslag mot ersättning för onyttigbliven avtalslösning, VA-nämnden 2013

Beslut från VA-nämnden 2013 med avslag för fastighetsägarna att få återbetalning eller mellanskillnad efter att Sandvikens kommun införlivat fastigheten i det kommunala verksamhetsområdet för...

Föreläggande om verksamhetsområde, VA-nämnden 2010

Ärendet hanterar 29 fastigheter i ett bostadsområde i Berghäll på västra sidan av Färingsö i Ekerö kommun som idag har avtalslösning genom två gemensamhetsanläggningar för...

Lathund bilda gemensamhetsanläggningar

En vägledning från 2016 för fastigheter som vill bilda en gemensamhetsanläggning –GA - för vatten och/eller avlopp i Haninge och Nynäshamns kommuner. 1. Bilda en...

Anslutning utanför verksamhetsområde

Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun. Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina...

Gemensamhetsanläggningar som alternativ vid val av va-försörjning, rapport 2013

Fullständig referens: Förstudie -Gemensamhetsanläggningar som alternativ vid val av VA-försörjning. Norrtälje kommun. 2013-06-17 Om rapporten Rapporten tydliggör vilka frågor som måste utredas mer för att...

Hur hantera gemensamhetsanläggningar i omvandlingsområden?

Frågan handlar om hur kommunen bör hantera befintliga gemensamhetsanläggningar med samfällighetsföreningar för VA och vad som är juridiskt möjligt/lämpligt.   I vår kommun har vi ett...

VA på landsbygden – enskilt, avtal eller gemensamt

  Den som äger en fastighet som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt avlopp är ansvarig för att avloppsvattnet från fastigheten genomgår tillräcklig rening innan det...

Föreläggande om verksamhetsområde i Gnosjö, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 24 Beslut 2012-05-08 Beslutet gäller ett område som avses att bebyggas under 2012. Området inkluderar 20-30 fastigheter. VA-nämndens beslut följer Länsstyrelsens tidigare beslut om...

Miljösamverkan Sverige, Samla avlopp – va-strategier och planeringsverktyg, 2009

Samla avlopp - En exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA. Författare; Helena Götherfors Westman, Maria Hübinette och Annika Klaranäs Jacobsson. Utgiven April 2009. Sammanfattning Handledningar...

Senaste artiklarna